Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Quy định mức thu phí tham quan thắng cảnh Sa Pa

Ngày 11/7/2012, HĐND tỉnh Lào Cai đã thông qua nghị quyết phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa.
Mức thu áp dụng từ 1/7/2012 đối với các điểm, tuyến du lịch, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện Sa Pa và Vườn Quốc gia Hoàng Liên thuộc 7 tuyến du lịch...

Các điểm danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Sa Pa và Vườn Quốc gia Hoàng Liên thuộc các tuyến du lịch được phép khai thác theo quyết định của UBND tỉnh Lào Cai gồm: Điểm tham quan Thác Bạc; tuyến Sa Pa – Sín Chải – Sa Pa; tuyến Sa Pa – Tả Phìn – Sa Pa; tuyến Sa Pa – Lao Chải – Tả Van - Bản Hồ - Thanh Phú – Nậm Sài – Nậm Cang – Sa Pa; tuyến Trạm Tôn – Suối Vàng – thác Tình Yêu – Trạm Tôn; tuyến Trạm Tôn – Rừng già – Trạm Tôn; tuyến leo núi Phan-xi-păng (người dưới 16 tuổi không được tham gia tuyến du lịch tuyến Trạm Tôn – Rừng già – Trạm Tôn và tuyến leo núi Phan-xi-păng).

Khách du lịch tham quan các điểm danh lam thắng cảnh theo tuyến và các điểm du lịch nêu trên (trừ trẻ em dưới 6 tuổi) phải nộp phí tham quan.

Mức thu áp dụng từ ngày 1/7/2012.

Mức thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa:

1. Điểm tham quan Thác Bạc: 10.000đ/người/lượt (người từ 16 tuổi trở lên) và 5.000đ/người/lượt (người từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi);

2. Tuyến Sa Pa – Sín Chải – Sa Pa: 20.000đ/người/lượt (người từ 16 tuổi trở lên) và 10.000đ (người từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi);

3. Tuyến Sa Pa – Tả Phìn – Sa Pa: 20.000đ/người/lượt (người từ 16 tuổi trở lên) và 10.000đ/người/lượt (người từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi);

4. Tuyến Sa Pa – Lao Chải – Tả Van - Bản Hồ - Thanh Phú – Nậm Sài – Nậm Cang – Sa Pa: 40.000đ/người/lượt (người từ 16 tuổi trở lên) và 10.000đ/người/lượt (người từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi);

5. Tuyến Trạm Tôn – Suối Vàng – Thác Tình Yêu – Trạm Tôn: 30.000đ/người/lượt (người từ 16 tuổi trở lên) và 15.000đ/người/lượt (người từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi);

6. Tuyến Trạm Tôn – Rừng già – Trạm Tôn: 20.000đ/người/lượt;

7. Tuyến leo núi Phan-xi-păng: 100.000đ/người/lượt.

Du lich, GO! - Theo báo Lào Cai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang