Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Khách sạn nhà nghỉ tại Nha Trang - Khánh Hòa (Trang 2)

Khách sạn nhà nghỉ tại Nha Trang - Khánh Hòa (Trang 2).

Khách sạn Bích Đào  
15 Trần Quý Cáp, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 821950 
Giá (USD): 3-8. Số phòng : 9 

Khách Sạn 52 Trần Phú  
52 Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  524228, 524229,5 

Công ty khách sạn Nha Trang Lodge  
42 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  58-810452, 810500    Fax:  58-828800, 825465 
Nhà khách Hải Quân  
58 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 822997/ 827274 
Giá (USD): 8-22. Số phòng : 92 

Khách sạn Phanxipăng  
59A Lê Thành Phương, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 825172 
Giá (USD): 8-10. Số phòng : 10 

Khách Sạn Đông Phương 2
96A4 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hoà, Khanh Hoa 
Tel:  058.3521137    Fax:  058.3527965

Khách Sạn 86A  
86 Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  826526, 524753,5 

Khách sạn Memory Nha Trang
28A Đường Bắc Sơn – Phường Vĩnh Hải – Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam, Khanh Hoa 
Tel:  84583543868    Fax:  84583542940
 
Khách sạn Thắng Lợi **  
4 Pasteur, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 822565/ 822523    Fax:  (84-58) 821905 
Giá (USD): 6-13. Số phòng : 55 

Khách sạn Kim Ngân  
17 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 824424/ 824562    Fax:  (84-58) 821158 
Giá (USD): 8-12. Số phòng : 10 

Khách Sạn La Paloma  
1 Đường Hòn Chồng, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  831216, 836590 

Khách sạn Duy Tân **  
24 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 822671/ 821225    Fax:  (84-58) 825034/816497 
Giá (USD): 10-30. Số phòng : 85 

Khách Sạn Nha Trang Beach  
4 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  524468, 810159 

Khách Sạn Khatoco  
9 Biệt Thự, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  823723, 823724, 8 

Khách sạn Khánh Hoà  
25 Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 822897 
Giá (USD): 2-10. Số phòng : 54 

Khách Sạn Hải Âu 1  
3 Nguyễn Chánh, X. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  810333, 822862, 8 

Khách sạn 96 (Công ty xây lắp) *  
96 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 824522    Fax:  (84-58) 814232 
Giá (USD): 7-10. Số phòng : 34 

Công ty LD khách sạn quốc tế Lucky Stars  
68 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  58-829415, 822227    Fax:  58-827296, 829631 
Khách sạn Khu Du lịch Đảo Hòn Tre *****  
Đảo Hòn Tre, 7 Trần Phú, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 598188/ 598146    Fax:  (84-58) 598199/598147 
Giá (USD): 150-260. Số phòng : 500 

Khách sạn Grand *  
44 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 822445    Fax:  (84-58) 825395 
Số phòng : 70 

Khách sạn Seaside *  
96BTrần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 821178/ 821325    Fax:  (84-58) 828038 
Giá (USD): 15-40. Số phòng : 19 

Khách sạn Khương Linh  
96B/1 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 821592/ 823841 
Giá (USD): 10-15. Số phòng : 16 

Khách sạn Quang Vinh  
84A Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 822536 
Giá (USD): 7-10. Số phòng : 10 

Khách Sạn Giấc Mơ  
96A7 Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  524247, 524245 

Khách Sạn Phương Nhung  
75 Võ Trứ,, Khanh Hoa 
Tel:  510827, 510828 

Khách sạn Biển Nha Trang *  
4 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 524468/ 524469    Fax:  (84-58) 810159 
Giá (USD): 12-25. Số phòng : 34 

Công ty khách sạn Hoàng Gia  
40 Thái Nguyên, Phương S� i, TP. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  58-822298    Fax:  58-813728 
Khách Sạn Lan Anh  
19 Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  815640, 813623, 8 

Khách Sạn Kim Long  
98A/1 Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  524254, 524255, 5 

Khách sạn Phương Nhung *  
75 Võ Trứ, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 510827/ 510828 
Giá (USD): 8-10. Số phòng : 18 

Khách sạn Sao Xanh  
1B Biệt Thự, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 826447/ 810369 
Giá (USD): 7-12. Số phòng : 11 

Khách sạn Tulip  
30 Hoàng Văn Thụ, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 821302/ 829893 
Giá (USD): 6-10. Số phòng : 17 

Khách sạn Nhị Hằng  
64B/7 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 827657 
Giá (USD): 6-15. Số phòng : 13 

Khách sạn Thanh Ngọc  
84B Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 825194 
Giá (USD): 8-20. Số phòng : 10 

Khách Sạn Hoàn Hải  
96A4 Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  821262, 821263, 8 

Công ty Cổ phần Khách Sạn Bưu Điện Nha Trang  
2 Lê Lợi, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  821252, 824205 

Khách Sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang  Website
18 Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  820090, 825226 

Khách sạn Công ty Dệt I  
63 Yersin, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 826714    Fax:  (84-58) 826715 
Giá (USD): 4-7. Số phòng : 20 

Khách Sạn Ngôi Sao Xanh  
1B Đường Biệt Thự, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  826447, 810492,5 

Công ty TNHH Hà Minh  
30 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  811048, 811048 

Khách Sạn Ngọc Tiên  
59 Lê Thành Phương, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  821534, 821535,8 

Khách Sạn Thanh Thanh 
98A Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  824657, 823031 

Khách sạn Hoa Biển  
17/2D Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 810533 

Khách Sạn Nha Trang Lodge  
42 Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  810500, 810900,8 

Khách sạn Cát Vàng  
64/8 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 823209 
Giá (USD): 6-12. Số phòng : 10 

Khách sạn Thiên Phú  
157 Hoàng Văn Thụ, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 821852 
Giá (USD): 5-9. Số phòng : 5 

Khách sạn Phương Ngọc *  
56B Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 825145    Fax:  (84-58) 814689 
Giá (USD): 8-20. Số phòng : 21 

Khách sạn Sao Mai  
2 Phan Chu Trinh, Thanh Hoá, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 827412    Fax:  (84-58) 824689 
Giá (USD): 6-15. Số phòng : 20 

Khách Sạn Mini Hoa Hồng  
26 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  822778, 822000 

Khách Sạn Sao Mai  
99 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  827412 

Khách sạn Hà Vân  
3/2 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 821033 
Giá (USD): 6-18. Số phòng : 11 

Khách sạn Như Ý  
28 Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 823017 
Giá (USD): 10-13. Số phòng : 10 

Khách Sạn Hoàn Kim  
1K-2K Hùng Vương, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  524496, 524497, 5 

Khách sạn Thái Bình *  
12 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 821999    Fax:  (84-58) 814222 
Giá (USD): 10-20. Số phòng : 27 

Công ty Cổ phần Đại Hòa 
Tầng 3, 30 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  524975, 524281,8 

Khách sạn Hà Minh  
30 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 811048/ 823302    Fax:  (84-58) 811048 
Giá (USD): 5-20. Số phòng : 10 

Khách Sạn Champa  
26 Trần Quý Cáp, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  826986 

Công ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Công Đoàn Khánh Hoà  
22 Nguyễn Đình Chiểu, X. Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  831110, 831776,8 

Khách sạn Hà Phương  
46 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 829016    Fax:  (84-58) 829015 
Giá (USD): 8-10. Số phòng : 14 

Khách Sạn Thiên Đô  
71 Hồng Bàng, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  510332, 510332 

Khách sạn Ban Mê **  
3/3 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 829499/ 829500    Fax:  (84-58) 810035 
Giá (USD): 15-30. Số phòng : 32 

Khách sạn Điện Ảnh  
10 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 821072 
Giá (USD): 6-8. Số phòng : 16 

Khách sạn Hải Âu 2 *  
4 Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 823644/ 810178    Fax:  (84-58) 824213 
Giá (USD): 12-14. Số phòng : 32 

Khách sạn Vina Cafe *  
66 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 823099    Fax:  (84-58) 825137 
Giá (USD): 12-22. Số phòng : 23 

Khách sạn Anh Tuấn  
11A Thái Nguyên, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 812138 
Giá (USD): 5-10. Số phòng : 17 

Khách sạn Hải Ân *  
11B Biệt Thự, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 814125    Fax:  (84-58) 823218 
Giá (USD): 10-25. Số phòng : 15 

Khách sạn Hoàn Hải *  
96 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 821262/ 821263    Fax:  (84-58) 813123 
Giá (USD): 10-25. Số phòng : 20 

Tiếp trang 1 - trang 2 - trang 3 - trang 4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang