Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Khách sạn nhà nghỉ tại Nha Trang - Khánh Hòa (Tr 1)

Khách sạn nhà nghỉ tại Nha Trang - Khánh Hòa (trang 1)

Khách sạn Thiên Tân *  
78 Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 816455/ 822755    Fax:  (84-58) 825445 
Giá (USD): 8-20. Số phòng : 25 

Khách Sạn 62 Trần Phú  
62 Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  828801, 828801 

Khách sạn Hải Yến ***  
40 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 822828/ 822974    Fax:  (84-58) 821902 
Giá (USD): 20-40. Số phòng : 100 

Khách Sạn Blue Ocean
64A Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  828614

Công ty CP khách sạn bưu điện Nha Trang  
2 Lê Lợi, TP. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  58-821252, 821250    Fax:  58-824205 

Khách sạn Violet  
12A Biệt thự, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 814314    Fax:  (84-58) 829596 
Giá (USD): 10-25. Số phòng : 40 

Khách sạn 36 Trần Phú - Học viện Lục Quân  
36 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 822534    Fax:  (84-58) 825953 
Giá (USD): 10-15. Số phòng : 65 

Khách sạn Yasaka Sài Gòn - Nha Trang ****  
18 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 820090    Fax:  (84-58) 820000 
Giá (USD): 98-350. Số phòng : 210 

Khách sạn Mặt Trời *  
1 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 814428/ 524276    Fax:  (84-58) 811779 
Giá (USD): 7-14. Số phòng : 16 

Khách Sạn ISE  Website
2 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  822462, 821911 

Yasaka Saigon Nha Trang Hotel  Website
18 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Khanh Hoa 
Tel:  058820090    Fax:  058820000 
hoạt động khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế.... 

Khách sạn Đông Phương II  
96A 6/1 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 814580/ 810137    Fax:  (84-58) 825986 
Giá (USD): 6-25. Số phòng : 32 

Khách sạn Cầu Vồng *  
10A Biệt Thự, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 810501/ 810531    Fax:  (84-58) 810030 
Giá (USD): 8-25. Số phòng : 21 

Khách sạn Khu Du lịch Bảo Đại ***  
Đường Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 590147/ 590148    Fax:  (84-58) 590146 
Giá (USD): 25-80. Số phòng : 48 

Khách Sạn Duy Tân Công ty Du Lịch Dịch Vụ Nha Trang  
24 Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  822671, 825034 

Khách sạn Duyên Hải  
72-74 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 811548    Fax:  (84-58) 821906 
Giá (USD): 10-14. Số phòng : 27 

Khách sạn Trầm Hương  
74 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 811548/ 815596    Fax:  (84-58) 815598 
Giá (USD): 8-30. Số phòng : 64 

Công ty liên doanh Yasaka Sài Gòn Nha Trang  
18 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  58-820090, 825226    Fax:  58-820000, 825226 
xây dựng v� kinh doanh khách sạn. 

Khách Sạn Phú Quý  
54 Hùng Vương, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  810609, 812954 

Khách sạn Khu Du lịch Dốc Lết  
Xã Ninh Hải, Ninh Hòa, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 849152/ 849067    Fax:  (84-58) 849506 
Giá (USD): 11-21 

Khách sạn 46A Trần Phú  
46A Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 823821/ 821094    Fax:  (84-58) 823823 
Giá (USD): 8-10. Số phòng : 16 

Khách Sạn Quê Hương
60 Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  825344, 827365,8 

Khách Sạn Yến Mai  
98A Trần Phú, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  815589, 825746,8 

Khách sạn 86C  
86C Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 826526/ 815480    Fax:  (84-58) 815482 
Giá (USD): 7-10. Số phòng : 34 

Khách sạn 62 Trần Phú  
62 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 825095    Fax:  (84-58) 828801 
Giá (USD): 5-16. Số phòng : 18 

Khách sạn 86A  
86 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 826526    Fax:  (84-58) 824074 
Giá (USD): 3-8. Số phòng : 15 

Khách sạn Cát Trắng 1 *  
14 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 822896    Fax:  (84-58) 810449 
Giá (USD): 10-13. Số phòng : 48 

Khách sạn Cát Trắng 2 *  
9 Yersin, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 823732 
Số phòng : 33 

Khách sạn 78  
78Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 826342    Fax:  (84-58) 691256 
Giá (USD): 7-10. Số phòng : 16 

Khách Sạn Thế Giới  
11 Lê Lợi, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  816816, 560445,8 

Khách sạn Phú Quý  
54 Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 810609/ 812954    Fax:  (84-58) 812954 
Giá (USD): 8-25. Số phòng : 49 

Khách sạn Khatoco **  
9 Biệt Thự, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 823723/ 823724    Fax:  (84-58) 821925 
Giá (USD): 7-20. Số phòng : 24 

Khách sạn Khu du lịch Ana Mandara Evason ****  
86 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 829829    Fax:  (84-58) 829629 
Giá (USD): 205-407. Số phòng : 74 

Khách sạn 53 Yersin  
53 Yersin, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 825645 
Giá (USD): 5-12. Số phòng : 8 

Khách sạn An Đồng  
31 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 828905 
Giá (USD): 6-15. Số phòng : 15 

Khách sạn Hàng Hải **  
34 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 881135    Fax:  (84-58) 881134 
Giá (USD): 11-23. Số phòng : 67 

Khách sạn Khu Du lịch Hòn Tằm  
72 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 829100/ 821418    Fax:  (84-58) 814587 
Giá (USD): 13-33. Số phòng : 30 

Khách Sạn Minh Hoàng  
2A Củ Chi, Tp. Nha Trang,, Khanh Hoa 
Tel:  832220, 834500 

Khách sạn Hải Quỳ *  
14A Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 511799 
Giá (USD): 5-9. Số phòng : 15 

Khách sạn 68 Quang Trung  
68 Quang Trung, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 823072 
Giá (USD): 5-13. Số phòng : 8 

Khách sạn Diễm Trang (Hoàng Red)  
56 Hoàng Văn Thụ, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 826089 
Giá (USD): 4-8. Số phòng : 10 

Khách sạn 59 Bạch Đằng  
59 Bạch Đằng, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 510491 
Giá (USD): 4-9. Số phòng : 17 

Khách sạn 56 Hùng Vương  
56 Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 826662/ 811136 
Giá (USD): 8-20. Số phòng : 10 

Nhà nghỉ T78-Ban Tài Chính Quản Trị Trung Ương  
44 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 822445    Fax:  (84-58) 825395 
Giá (USD): 4-50. Số phòng : 78

Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Đông Phương
96A4 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa, Khanh Hoa 
Tel:  58.3521137    Fax:  58.3527965

Khách sạn Khu Du lịch Sunrise Beach  
12 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa 
Tel:  (84-58) 820999    Fax:  (84-58) 822866 
Giá (USD): 115-448. Số phòng : 121 

Tiếp trang 2 - trang 3 - trang 4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang